Formación en rede

Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer UF0220

Neste curso centrarémonos na aprendizaxe das diferentes funcións dun procesador de textos, con exactitude e destreza, na …

ALUMNOS MATRICULADOS

  Neste curso centrarémonos na aprendizaxe das diferentes funcións dun procesador de textos, con exactitude e destreza, na elaboración de documentos, inserindo texto con diferentes formatos, imaxes ou outro tipo de obxectos da aplicación ou doutras aplicacións.

  O curso terá un carácter práctico guiando as explicacións a través de exemplos de uso no procesador de textos LibreOffice Writer. Writer é un procesador de textos que permite a creación de documentos profesionais, cartas, boletíns, etc. con funcionalidades moi similares aos procesadores de texto propietarios.

  30 h

  Tema 1. Conceptos xerais e características fundamentais do tratamento de textos
  Tema 2. Introdución, desprazamento do cursor, selección e operacións co texto do documento
  Tema 3. Arquivos da aplicación de tratamento de textos, ubicación, tipo e operacións
  Tema 4. Utilizar as diferentes posibilidades que ofrece o procesador de textos para mellorar o aspecto do texto
  Tema 5. Configuración da páxina segundo o tipo de documento. Visualización de resultados antes da impresión
  Tema 6. Creación de táboas como medio para amosar o contido da información nun documento
  Tema 7. Corrección de textos coas ferramentas de ortografía e gramática, utilizando as diferentes posibilidades que ofrece a aplicación
  Tema 8. Impresión de documentos creados en distintos formatos de papel e soportes como sobres e etiquetas
  Tema 9. Creación de sobres e etiquetas individuais e sobres e etiquetas e documentos modelo para creación e envío masivo
  Tema 10. Inserción de imaxes e autoformas no texto para a mellora do aspecto
  Tema 11. Creación de estilos que automatizan tarefas de formato en parágrafos con estilo repetitivo e para a creación de índices e modelos
  Tema 12. Utilización de modelos e asistentes da aplicación e creación de modelos propios
  Tema 13. Traballo con documentos longos
  Tema 14. Fusión de documentos procedentes doutras aplicacións do paquete ofimático utilizando a inserción de obxectos do menú superior
  Tema 15. Utilización das ferramentas de revisión de documentos e traballo con documentos compartidos
  Tema 16. Automatización de tarefas repetitivas mediante gravación de macros

  Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer (UF0220 Competencias dixitais en ofimática) (30 h)

  Opinións do curso

  Non se encontraron opinións para este curso

  Redes sociais  Contacto

  Enderezo:
  Estrada de Catabois, 127-129
  15405 Ferrol (A Coruña)

  E-mail:
  cooperativa[@]tagenata[punto]com

  Tlf: 881939142