Formación en rede

Aprender a emprender. Formación para o emprendemento cooperativo

Son múltiples as posibilidades e os retos aos que ten que facer fronte calquera grupo de persoas …

ALUMNOS MATRICULADOS

  Son múltiples as posibilidades e os retos aos que ten que facer fronte calquera grupo de persoas que desexe pór en marcha un proxecto cooperativo. O punto de partida dun proxecto será sempre a idea de negocio e o motor o espírito emprendedor das persoas participantes. Esta predisposición para emprender precisa de coñecementos, habilidades e ferramentas para dar forma ao proxecto.

  O programa deste curso ten como enfoque fundamental contribuír á posta en marcha da cooperativa e ao desenvolvemento da xestión económica, comercial, laboral, etc. e orientar ás persoas involucradas na definición estruturada do que van producir, como o van producir e como o van vender.

  1. Que é unha empresa? Empresa e empresario/a. A empresa cooperativa

  2. Perfil da persoa emprendedora.

  3. Aspectos xurídicos e formais. Trámites para a constitución da cooperativa

  4. O réxime económico, fiscal e laboral das cooperativas

  5. A idea de negocio. Elaboración do plan de empresa cooperativa

  6. Que ofrecemos?

  7. Como o facemos?

  8. Como o vendemos? A mercadotecnia

  9. O plan económico e financeiro

  10. Os órganos sociais da cooperativa. A participación nas cooperativas

  11. A xestión do equipo humano

  12. Emprender e innovar. A innovación na empresa cooperativa

  13. Recursos, ferramentas e axudas para o emprendemento cooperativo

  Opinións do curso

  Non se encontraron opinións para este curso

  Redes sociais  Contacto

  Enderezo:
  Estrada de Catabois, 127-129
  15405 Ferrol (A Coruña)

  E-mail:
  cooperativa[@]tagenata[punto]com

  Tlf: 881939142