Formación en rede

Contabilidade para cooperativas

Contabilidade para cooperativas (75 h) Neste curso imos coñecer, cun enfoque sinxelo, o funcionamento do sistema xeral …

0 ALUMNOS MATRICULADOS

  Contabilidade para cooperativas (75 h)

  Neste curso imos coñecer, cun enfoque sinxelo, o funcionamento do sistema xeral contable, adaptado á nova normativa, e facendo fincapé nas particularidades aplicables á fórmula cooperativa.

  Familiarizármonos coa contabilidade vainos permitir recompilar, verificar e rexistrar as diversas operacións e informacións contables, relevantes para o correcto desenvolvemento da actividade cooperativa. Ademais mellorará as nosas tarefas de seguimento, control periódico e valoración da actividade económica do noso día a día.

  Pode resultar de grande intereses coñecer e manexar os principios e normas que xustifican o sistema contable, xa que a contabilidade é un sistema de información e unha ferramenta eficaz para o proceso de toma de decisións nunha empresa cooperativa.

  1. Estrutura xeral contable
  1.1. Introdución
  1.2. Visión Xeral
  1.3. Estrutura
  2. Tratamento dos fondos propios e específicos nas cooperativas
  2.1. Modelo de pasivo do Balance de situación
  2.2. Delimitación dos fondos propios nas cooperativas
  3. A Conta de perdas e ganancias e a distribución do resultado nas cooperativas
  3.1. Concepto de resultados de perdas e ganancias
  3.2. Estrutura da Conta de perdas ganancias
  3.3. Información específica a incorporar na memoria
  3.4. Modelos de contas de perdas e ganancias

  Opinións do curso

  Non se encontraron opinións para este curso

  Redes sociais  Contacto

  Enderezo:
  Estrada de Catabois, 127-129
  15405 Ferrol (A Coruña)

  E-mail:
  cooperativa[@]tagenata[punto]com

  Tlf: 881939142