Formación en rede

Contabilidade para cooperativas

Contabilidade para cooperativas (75 h) Neste curso imos coñecer, cun enfoque sinxelo, o funcionamento do sistema xeral …

0 ALUMNOS MATRICULADOS

    Contabilidade para cooperativas (75 h)

    Neste curso imos coñecer, cun enfoque sinxelo, o funcionamento do sistema xeral contable, adaptado á nova normativa, e facendo fincapé nas particularidades aplicables á fórmula cooperativa.

    Familiarizármonos coa contabilidade vainos permitir recompilar, verificar e rexistrar as diversas operacións e informacións contables, relevantes para o correcto desenvolvemento da actividade cooperativa. Ademais mellorará as nosas tarefas de seguimento, control periódico e valoración da actividade económica do noso día a día.

    Pode resultar de grande intereses coñecer e manexar os principios e normas que xustifican o sistema contable, xa que a contabilidade é un sistema de información e unha ferramenta eficaz para o proceso de toma de decisións nunha empresa cooperativa.

    1. Estrutura xeral contable
    1.1. Introdución
    1.2. Visión Xeral
    1.3. Estrutura
    2. Tratamento dos fondos propios e específicos nas cooperativas
    2.1. Modelo de pasivo do Balance de situación
    2.2. Delimitación dos fondos propios nas cooperativas
    3. A Conta de perdas e ganancias e a distribución do resultado nas cooperativas
    3.1. Concepto de resultados de perdas e ganancias
    3.2. Estrutura da Conta de perdas ganancias
    3.3. Información específica a incorporar na memoria
    3.4. Modelos de contas de perdas e ganancias

    Opinións do curso

    Non se encontraron opinións para este curso

    Redes sociais    Contacto

    Enderezo:
    Estrada de Catabois, 127-129
    15405 Ferrol (A Coruña)

    E-mail:
    cooperativa[@]tagenata[punto]com

    Tlf: 881939142