Formación en rede

Creación de textos e presentacións en software libre

Neste curso de ofimática básica aprenderemos o manexo de dúas aplicacións fundamentais para o desenvolvemento das nosas …

ALUMNOS MATRICULADOS

  Neste curso de ofimática básica aprenderemos o manexo de dúas aplicacións fundamentais para o desenvolvemento das nosas tarefas no computador: o procesador de textos Writer e a aplicación de presentacións Impress de LibreOffice.
  Os obxectivos son aprender a utilizar as funcións destas aplicacións para garantir o dominio na elaboración de diferentes modelos de documentos e no deseño de comunicacións a través das presentacións.

  • Módulo 1. Conceptos xerais e características fundamentais de tratamento de textos
  • Módulo 2. Introdución, desprazamento do cursor, selección de operacións co texto do documento
  • Módulo 3. Arquivos da aplicación de tratamento de textos, ubicación, tipo e operacións
  • Módulo 4. Utilizar as diferentes posibilidades que ofrece o procesador de textos para mellorar o
  • aspecto do texto
  • Módulo 5. Configuración da páxina segundo o tipo de documento. Visualización de resultados
  • antes da impresión
  • Módulo 6. Creación de táboas como medio para amosar o contido da información dun documento
  • Módulo 7. Corrección de textos coas ferramentas de ortografía e gramática, utilizando as diferentes posibilidades que ofrece a aplicación
  • Módulo 8. Impresión de documentos creados en distintos formatos de papel e soportes como sobres e etiquetas
  • Módulo 9. Creación de sobres e etiquetas individuais e sobres, etiquetas e documentos modelo
  • para creación e envío masivo
  • Módulo 10. Inserción de imaxes e autoformas no texto para a mellora do aspecto
  • Módulo 11. Creación de estilos que automatizan tarefas de formato en parágrafos con estilo repetitivo e para a creación de índices e modelos
  • Módulo 12. Utilización de modelos e asistentes da aplicación e creación de modelos propios
  • Módulo 13. Traballo con documentos longos
  • Módulo 14. Fusión de documentos procedentes doutras aplicacións do paquete ofimático utilizando a inserción de obxectos do menú inserir
  • Módulo 15. Utilización das ferramentas de revisión de documentos e traballo con documentos compartidos
  • Módulo 16. Automatización de tarefas repetitivas mediante gravación de macros
  • Módulo 17. Deseño, organización e arquivo das presentacións
  • Módulo 18. Introdución e conceptos xerais
  • Módulo 19. Accións con diapositivas
  • Módulo 20. Traballo con obxectos
  • Módulo 21. Documentación da presentación
  • Módulo 22. Deseños ou estilos de presentación
  • Módulo 23. Impresión de diapositivas en diferentes soportes
  • Módulo 24. Presentación de diapositivas tendo en conta lugar e infraestrutura

  Opinións do curso

  Non se encontraron opinións para este curso

  Redes sociais  Contacto

  Enderezo:
  Estrada de Catabois, 127-129
  15405 Ferrol (A Coruña)

  E-mail:
  cooperativa[@]tagenata[punto]com

  Tlf: 881939142