Formación en rede

Linguaxe administrativa e xurídica

A linguaxe administrativa e xurídica precisa dunha actualización permanente pois posúe un papel importante na relación coa …

ALUMNOS MATRICULADOS

  A linguaxe administrativa e xurídica precisa dunha actualización permanente pois posúe un papel importante na relación coa cidadanía ou clientela de calquera entidade.

  O obxectivo deste curso online é achegar os recursos suficientes para poder redactar e corrixir textos vinculados co dereito e a administración cun alto nivel de calidade.

  40 h

  1. Claves para a redacción
  2. O léxico xurídico e administrativo
  3. Os castelanismos
  4. A lingua e as súas estruturas
  5. O verbo
  6. Modernizar a escrita
  7. Signos gráficos e puntuación
  8. Abreviacións
  9. Maiúsculas e minúsculas
  10. Recursos tipográficos
  11. Linguaxe non sexista
  12. Renovar a linguaxe xurídica

  Opinións do curso

  Non se encontraron opinións para este curso

  Redes sociais  Contacto

  Enderezo:
  Estrada de Catabois, 127-129
  15405 Ferrol (A Coruña)

  E-mail:
  cooperativa[@]tagenata[punto]com

  Tlf: 881939142