Formación en rede

Prevención de riscos laborais

Este curso pretende que o alumnado se capacite para o desempeño das funcións do nivel básico de …

ALUMNOS MATRICULADOS

  Este curso pretende que o alumnado se capacite para o desempeño das funcións do nivel básico de Prevención de Riscos Laborais que a Lei esixe a todas as empresas. Nos contidos do curso veremos os dereitos e os deberes das persoas traballadoras e das persoas empresarias en materia preventiva, así como a regulamentación básica aplicable nos respectivos postos de traballo.

  64 h

  1. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo
  2. Riscos xerais e a súa prevención
  3. Elementos básicos de xestión da prevención de riscos
  4. Primeiros auxilios
  5. Riscos específicos e a súa prevención no sector

  Opinións do curso

  Non se encontraron opinións para este curso

  Redes sociais  Contacto

  Enderezo:
  Estrada de Catabois, 127-129
  15405 Ferrol (A Coruña)

  E-mail:
  cooperativa[@]tagenata[punto]com

  Tlf: 881939142