Formación en rede
Docentes e-learning: titorías

Docentes e-learning: titorías (60 h)

67,00€

Este curso ten como obxectivo principal transmitir as competencias necesarias para desenvolver as tarefas de titorízación online. Deste xeito, adquiriranse as habilidades propias da teleformación e os coñecementos tecnolóxicos e pedagóxicos imprescindibles para enfrontarse á titorización do alumnado nas plataformas de e-learning.

Categoría: .

Descrición do produto

Este curso ten como obxectivo principal transmitir as competencias necesarias para desenvolver as tarefas de titorízación online. Deste xeito, adquiriranse as habilidades propias da teleformación e os coñecementos tecnolóxicos e pedagóxicos imprescindibles para enfrontarse á titorización do alumnado nas plataformas de e-learning.

Módulo 1. As competencias cara ao e-learning

 1. Por que o cambio cara ao e-learning
 2. Vantaxes da formación e-learning

Módulo 2. O deseño de accións formativas en modalidade e-learning

 1. Materiais necesarios
 2. As guías didácticas
 3. O manual do curso
 4. Guía didáctica da unidade
 5. A guía do alumno/a
 6. A guía do titor/a

Módulo 3. O traballo co alumnado na plataforma de teleformación

 1. Os contidos do curso: en formato PDF, SCORM ou FLASH
 2. Os contidos adicionais:
  1. Ferramentas didácticas:
   • Referencias web e bibliografía
   • Telecarga
   • Foro
   • Mensaxería interna
   • Videotitoría
  2. Chat
  3. Ferramentas de xestión docente
   • Calendario
   • Novidades ou taboleiro de anuncios
   • Exercicios
   • Cuestionarios de avaliación

Módulo 4. Avaliación dos diferentes elementos dun curso e-learning

 1. Tipos de avaliación:
  1. Avaliación da aprendizaxe
  2. Avaliación do proceso formativo
  3. Avaliación da participación
  4. Avaliación da satisfacción

Carrito