Formación en rede

Introdución á Lei orgánica de protección de datos (LOPD)

Este curso está orientado fundamentalmente a que a empresa ou entidade cumpra coas obrigas establecidas na Lei …

ALUMNOS MATRICULADOS

  Este curso está orientado fundamentalmente a que a empresa ou entidade cumpra coas obrigas establecidas na Lei orgánica de protección de datos (LOPD). A gran cantidade de datos que manexan as empresas esixe o coñecemento de certas pautas de control e seguridade. Para as empresas é fundamental que o conxunto dos seu empregados, cando menos do ámbito funcional da dirección e administración, manexen os coñecementos e as destrezas básicas para a protección de datos de carácter persoal.

  50 h

  1. Normativa aplicable, ámbito de aplicación e conceptos básicos
  2. A Axencia Española de Protección de Datos
  3. Principios da protección de datos persoais
  4. As persoas responsables dos ficheiros
  5. Identificación de ficheiros e os seus niveis de seguridade
  6. Medidas de seguridade dos ficheiros automatizados
  7. Medidas de seguridade dos ficheiros non automatizados
  8. Infraccións e sancións na LOPD
  9. Notificación de ficheiros á AEPD (I)
  10. Notificación de ficheiros á AEPD (II)
  11. O documento de seguridade
  12. Os códigos tipo
  13. Dereito de acceso, cancelación, oposición e rectificación

  Opinións do curso

  Non se encontraron opinións para este curso

  Redes sociais  Contacto

  Enderezo:
  Estrada de Catabois, 127-129
  15405 Ferrol (A Coruña)

  E-mail:
  cooperativa[@]tagenata[punto]com

  Tlf: 881939142