Formación en rede

Manipulador de alimentos

O manipulador de alimentos é unha figura de vital importancia en toda a cadea alimentaria; desde a …

ALUMNOS MATRICULADOS

  O manipulador de alimentos é unha figura de vital importancia en toda a cadea alimentaria; desde a adquisición de materias primas, o seu transporte, a súa conservación, fabricación, transformación, elaboración, almacenamento, distribución e venda. Por isto, a primeira obriga dun bo manipulador é o recoñecemento da súa importancia na hixiene alimentaria e na posta no mercado de alimentos sans, saudables e nutritivos.

  O manipulador de alimentos debe ser un especialista nos diferentes procesos da cadea alimentaria, polo que precisa axeitarse permanentemente ao progreso e evolución das técnicas relacionadas co seu campo a través dunha formación constante e avaliable.

  15 h

  1. Manipuladores de alimentos
  2. Hixiene dos alimentos
  3. Tipos de perigos e problemas derivados da contaminación dos alimentos
  4. Bacterias
  5. Fungos e virus
  6. Intoxicacións e infeccións alimentarias
  7. Limpeza e desinfección
  8. Hixiene persoal, hixiene das instalacións, maquinaria e utensilios de traballo
  9. Disposición e almacenamento de lixos
  10. Control de pragas
  11. Introdución ao sistema de control APPCC
  12. Os alimentos e a súa manipulación

  Opinións do curso

  Non se encontraron opinións para este curso

  Redes sociais  Contacto

  Enderezo:
  Estrada de Catabois, 127-129
  15405 Ferrol (A Coruña)

  E-mail:
  cooperativa[@]tagenata[punto]com

  Tlf: 881939142